Futurity 2022 - MARTINA DALLE PEZZE & WHIZ A CHEX TO CASH score 143 (run-off 143)

Futurity 2022 - MARTINA DALLE PEZZE & WHIZ A CHEX TO CASH score 143 (run-off 143) credits Bonaga Communication

MARTINA DALLE PEZZE & WHIZ A CHEX TO CASH owner MARTINA DALLE PEZZE score 143 (71,5 71,5) run-off 143 (71,5 71,5) - FISE-IRHA-ELEMENTA ROOKIE LEVEL 2 Italian Championship 2nd place - Futurity IRHA-IRHBA-NRHA 2022 - credits Bonaga Communication

Media

credits Bonaga Communication