Maturity 2018 - KEVIN GASSER su JUST A LITTLE WHIZ di JOSEF OBRIST con score 141

Maturity 2018 - KEVIN GASSER su JUST A LITTLE WHIZ di JOSEF OBRIST con score 141 credits DeadOrAlive photo

KEVIN GASSER su JUST A LITTLE WHIZ di JOSEF OBRIST con score 141 (70+71) - 1 classificato IRHA PRE FUTURITY LTD OPEN - Pre Futurity IRHA e Maturity NRHA-IRHA 2018 - photo credits DeadOrAlive photo - video credits VIWA

Media

credits VIWA